HRH Oba Abdul Rasheed Salami

HRH Oba Abdul Rasheed Salami

Alaperu of Iperu

Alaperu of Iperu

Oba Ebumawe

Oba Ebumawe

Obiri of Aiyepe

Obiri of Aiyepe

HRH Oba (Dr) Toye Alatishe

HRH Oba (Dr) Toye Alatishe

HRH Oba Adeleke Idowu

HRH Oba Adeleke Idowu

HRH Oba Adenugba

HRH Oba Adenugba

HRH Oba Bisi Okubanjo

HRH Oba Bisi Okubanjo

From left Gbegande Obiri Giwa Ebumawe.jpg

From left Gbegande Obiri Giwa Ebumawe.jpg

Ebumawe of AgoIwoye and Alaperu of Iperu.jpg

Ebumawe of AgoIwoye and Alaperu of Iperu.jpg

THE ROYAL HIGHNESS IN BOBAKEYE

 

Omo Ijebu Alare!! Omo Alagemo Merindinlogun!!

© 2015 by Bobakeye